kastiel-mojmirovce

EU projects

eva

 

 

 

logo eu projekty

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
zrealizoval projekt s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI

PRIORITNÁ OS: CESTOVNÝ RUCH OPATRENIE: 3.1

SCHÉMA POMOCI: SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT V CESTOVNOM RUCHU DO UCELENÝCH PRODUKTOV CESTOVNÉHO RUCHU S CELOROČNÝM VYUŽITÍM

KÓD VÝZVY: KAHR -31 SP-1201NÁZOV PROJEKTU: ROZŠÍRENIE WELNESOVÝCH A VOĽNOČASOVÝCH SLUŽIEB HOTELA KASTIEĽ MOJMÍROVCE.

 

wellness mojmirovce

951 15 Mojmírovce 919
+421 (0) 37 77 98 201
+421 (0) 907 846 040
recepcia@kastielmojmirovce.sk

logo-nadacia-mojmir

This website uses cookies necessary for its technical functioning as well as for analytical purposes. By using this site, you agree to the use of cookies. You can revoke your approval at any time by changing the settings of your internet browser.